Duurzame ontwikkeling

Rapport 2013

Duurzame ontwikkeling

Klik hier om het rapport te downloaden (Engelstalige versie).

 

Duurzame ontwikkeling maakt intrinsiek deel uit van de strategie van Danone. Ze zit verankerd in ons verleden dankzij het economisch-sociale project dat in 1972 van start ging.

Danone en het dubbele project

In 1972 verklaart Antoine Riboud dat 'de verantwoordelijkheid van een bedrijf verder reikt dan de drempel van zijn fabrieken en kantoorgebouwen. De werkgelegenheid die een bedrijf creëert geeft het leven van individuen vorm. Zijn verbruik van energie en primaire grondstoffen verandert het aangezicht van de planeet. Het publiek herinnert ons dan ook aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid in dit industrieel tijdperk.'

Het bedrijfsmodel van Danone baseert zich op een eenvoudig principe: economische daadkracht en aandacht voor mensen gaan hand in hand.

Werkingsprincipes

In de loop van de jaren schreef Danone zijn principes onder meer neer in de volgende documenten: Fundamentele Sociale Principes, Principes voor het Zakenvoeren, Handvest Leefmilieu, Handvest Gezonde Voeding, Wereldwijde Politiek voor de bescherming van natuurlijke bronnen en grondwater, en het Handvest voor Diversiteit. Stuk voor stuk sleutelteksten die bepalen hoe onze teams wereldwijd werken.

Duurzame ontwikkeling is vandaag een troef die Danone onderscheidt en in staat stelt om:

  • het consumentenvertrouwen te vergroten en te investeren in merken die veilig zijn, die respect hebben voor het milieu en oog hebben voor hun sociale impact.
  • kwaliteitsvolle medewerkers aan te trekken die belang hechten aan de bedrijfscultuur en sterke waarden.
  • de interne samenhang te versterken dankzij managementpraktijken die de menselijke ontplooiing stimuleren.
  • wederzijds voordelige relaties op te zetten met klanten en strategische leveranciers van de groep.

Danone Way

In 2001 lanceerde Danone de ‘DANONE Way’. Deze benadering gaf medewerkers de kans om de prestatie van hun filiaal te evalueren op tal van domeinen: kwaliteit, ethiek, management, milieu,... Maar ook om verbeterpunten vast te leggen en efficiënte actieplannen op te zetten. 

Op vijf jaar tijd zetten de filialen wereldwijd maar liefst 800 DANONE Way-projecten in werking. 98% van die filialen heeft intussen een betere band met zijn omgeving.

Vandaag gaan we nog een stap verder. We streven een dubbele doelstelling na: enerzijds de reputatie van de groep beschermen, anderzijds maatschappelijke vernieuwing bevorderen. De eerste pijler bestaat uit 16 basisprincipes die samen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm geven. Ze worden gehanteerd door alle organisaties van de groep en zijn onderworpen aan een externe audit. 
De tweede pijler bestaat uit een werkwijze om maatschappelijke innovatie te bevorderen. Projecten die hierin kaderen moeten voordelen voor de onderneming en de maatschappij opleveren, zoals bijkomende tewerkstelling, minder armoede, een betere volksgezondheid ... De projecten worden deskundig opgevolgd samen met externe partners zoals NGO’s (niet-gouvernementele organisaties).

Quote