Missie

Gezondheid brengen via voeding naar zoveel mogelijk mensen

Als grote speler in de sector van verse melkproducten, water, kindervoeding en klinische voeding is Danone nauw betrokken bij de relatie tussen voeding en gezondheid.

« Wij geloven bij Danone dat voeding een primordiale rol speelt in het welzijn en de gezondheid van iedereen. Daarom is er volgens ons een rol weg gelegd voor de voedingsindustrie de publieke gezondheidssector. Die overtuiging drijft ons ertoe om via onderzoek voortdurend de voedingskwaliteit van onze producten te verbeteren, om te investeren in onderzoek en om informatie- en educatieprogramma’s op te zetten die een uitgebalanceerde voeding stimuleren.
Deze overtuiging vormt de rode draad door de geschiedenis van Danone en zijn merken. Een drijfveer die jaar na jaar sterker wordt en vorm geeft aan ons engagement op het vlak van voeding en gezondheid. Zij bepaalt vandaag wereldwijd de dagelijkse activiteiten van onze medewerkers en inspireerde ons tot het Handvest Voeding & Gezondheid van de Groep Danone

Franck Riboud, CEO van Danone.

Geconfronteerd met het toenemende belang van voeding voor een goede volksgezondheid besliste Danone, als een van de eerste wereldspelers in de voedingssector, om gezondheid centraal in zijn strategie te plaatsen. In functie van die strategie besliste de groep om zijn aanbod aan merken en activiteiten te laten evolueren.
De voorsprong van Danone op dit vlak wordt vandaag algemeen erkend: door vertegenwoordigers uit de medische en wetenschappelijke wereld, door financiële analisten, consumenten en investeerders. Een goed voorbeeld is de jongste studie van JP Morgan Insight investment, die in april 2008 is verschenen. Die studie zet onze groep op de eerste plaats op het vlak van gezondheid. Ze onderstreept ook de eenduidigheid van onze aanpak, onze inzet naar de overheden en onze wetenschappelijke knowhow.

De link tussen voeding en gezondheid zit in het DNA van de Groep Danone.

Voeding draagt bij tot de opbouw en instandhouding van ons gezondheidskapitaal. Daar zijn we van overtuigd. Meer dan ooit is deze relatie tussen voeding en gezondheid de drijfveer voor het onderzoek in onze groep. Ze zit als het ware in ons DNA vervat en maakt deel uit van onze fundamenten.

Dat geldt ook voor de divisie verse melkproducten. Alles begon in 1919. Dat jaar haalde Isaac Carasso, stichter van het merk, voor de eerste Danone yoghurts inspiratie uit de werken van het Institut Pasteur en van Nobelprijswinnaar Elie Metchnikoff.

De wetenschap heeft altijd al gezocht naar behandelingen voor ziekten. Elie Metchnikoff daarentegen probeerde inzicht te krijgen in de factoren die bijdragen tot een betere gezondheid.

De voedingsleer en zijn impact op gezondheid en welzijn kenden de voorbije twee eeuwen een continue evolutie. In de 19de eeuw sprak men nog in termen van energie en bouwstoffen. In de loop van de twintigste eeuw werd voeding steeds vaker geassocieerd met micronutriënten. Vandaag, in de 21ste eeuw, is voeding meer dan ooit actief en op maat van het individu.

Danones engagement op het vlak van gezondheid vertaalt zich in een continue zoektocht om de nutritionele kwaliteit van producten en de gezondheidsweldaden van melkfermenten te optimaliseren. Tegelijk ontwikkelt en deelt Danone zijn kennis op het vlak van voeding.
 

Probiotica

In de loop van de jaren heeft de groep een unieke expertise opgebouwd, in het bijzonder op het vlak van probiotica. Probiotica zijn levende micro-organismen die, bij inname in voldoende hoeveelheid, een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid (definitie WHO).

Het concept van gezondheidsbevorderende bacteriën werd voor het eerst wetenschappelijk neergeschreven door Elie Metchnikoff, die daarvoor een Nobelprijs voor Geneeskunde kreeg in 1908. Elie Metchnikoff was onderzoeker en onderdirecteur van het Institut Pasteur en opende hiermee een groot onderzoeksdomein waarvan het potentieel zelfs aan onze huidige vorsers formidabele perspectieven biedt.

Sinds Metchnikoff zijn er talrijke studies verschenen die de vele voordelen van probiotica voor de gezondheid en het dagelijkse welzijn aantonen. Elke dag brengt ons nieuwe bewijzen van het ongelofelijke potentieel van deze bacteriën en van het universum van micro-organismen dat in ons zit.

Daarom bouwt Danone bruggen tussen theoretisch onderzoek, klinische wetenschap en het uitdenken van voedingsproducten. In samenwerking met het Institut Pasteur herbergt Danone Research, het belangrijkste onderzoekscentrum van Danone, vandaag maar liefst 4000 stammen van melk- en plantaardige fermenten, een ware schat voor de toekomst van het onderzoek.