Onze waarden

De Danone-waarden geven uitdrukking aan onze unieke visie op het bedrijfsleven en onze ethische code. Een bedrijf moet rendabel zijn, maar niet tegen elke prijs en niet op om het even welke manier. Ze weerspiegelen ook ons engagement om op een open manier te communiceren en samen te werken.

Voor en door 'Danoners'

De waarden werden gekozen voor en door ‘Danoners’. Onze werknemers bepaalden zelf welke waarden écht belangrijk zijn en hun bedrijf moeten leiden. Het resultaat:
Humanisme
, Openheid, Betrokkenheid en Enthousiasme. Deze vier waarden maken integraal deel uit van onze dagelijkse activiteiten en vormen onze gedragscode. Bij elke beslissing laten we ons hierdoor leiden. Ze bepalen mee hoe we er als professionele speler uitzien. Kortom: ze beschermen en verrijken de cultuur die Danone zo bijzonder maakt.

Humanisme

« Centraal in onze beslissingen staat de aandacht voor het individu – of hij nu consument is of medewerker. »

Delen
Omvat transparantie, dialoog en solidariteit én versterkt ze. Is ook van toepassing op onze principes van sociale dialoog, ons opleidingsbeleid, onze wil om een hecht team uit te bouwen én onze tradities inzake winstdeelname.
Slaat ook op de gezelligheid van onze producten (eten is in de eerste plaats ‘een moment delen’).

Verantwoordelijkheid
Komt tot uiting in onze bekommernis om veiligheid (fabrieken, producten), onze betrokkenheid bij de sociale omgeving, de bescherming van het milieu, …

Respect voor anderen
Symboliseert onze aandacht voor lokale verschillen, voor onze sociale partners en handelspartners. Drukt ook de bekommernis uit om de menselijke gevolgen van economische beslissingen te beperken en weerspiegelt een continu streven naar de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers én naar een eerlijke beoordeling van hun bekwaamheden.

Openheid

« Verscheidenheid is een bron van rijkdom, verandering is een aaneenschakeling van kansen. » 

Nieuwsgierigheid
Kenmerkt een houding van waakzaamheid en vooruitziendheid, van luisterbereidheid en terughoudendheid tegenover vooroordelen.

Alertheid
Staat voor vitaliteit, energie, snelheid, soepelheid en aanpassingsvermogen. 

Dialoog
Kenmerkt zich door onze behoefte om uit te wisselen en te overtuigen – eerder dan om onze wil op te leggen.
Ontwikkelt de zin in debatten tussen andersdenkenden.
Veronderstelt dat uiteenlopende standpunten worden aanvaard.
Vereist dat we de tijd nemen om te luisteren naar de anderen.
 

Betrokkenheid

« Wie betrokken is, probeert de ander te begrijpen. Wie begrijpt, past zich al aan. »

Bereikbaarheid
Kenmerkt zich door gedragingen en uitdrukkingswijzen die eenvoudig, verstaanbaar en direct zijn. 
Komt tot uiting in een gedecentraliseerde, niet-formele, weinig hiërarchische manier van leidinggeven, met managers die bereikbaar zijn voor hun teams.
Wordt concreet in de ontwikkeling van merken en producten, die dicht bij ons staan en dagelijks voor iedereen beschikbaar zijn.
Komt tot uiting door voeling met het terrein.

Authenticiteit
Legt op dat je jezelf moet zijn en je afkomst en cultuur trouw moet blijven.
Veronderstelt de moed om verantwoordelijkheid te nemen voor de gevolgen van je keuzes en beslissingen.
Synoniem van ongedwongenheid en transparantie.

Empathie
Kenmerkt zich door de wil om naar de ander toe te gaan.
Beklemtoont dat het essentieel is dat je de emotie die deel uitmaakt van de menselijke relaties niet negeert, maar ter harte neemt.
Houdt in dat je vertrouwen verdient.
Illustreert de bereidheid om verder te gaan dan een eenvoudige handelsrelatie met consumenten, klanten en leveranciers.
 

Enthousiasme

« Beperkingen zijn er niet, alleen maar hindernissen die we kunnen overwinnen. »

Durf
Niet toegeven aan bureaucratisch denken.
Symboliseert de zin en het vermogen om risico’s te nemen en nieuwe, onverwachte en niet-conformistische wegen in te slaan.
Veronderstelt een vrijheid van geest en een gebrek aan angsten en vooroordelen.
Veronderstelt dat je in staat bent om met tegenslagen om te gaan.

Passie
Synoniem van overtuiging, van de wil om te overtuigen en te bezielen, van werkgenot, van het vermogen om jezelf te overtreffen om de top te bereiken.

Gedrevenheid
Kenmerkt de ‘fysieke’, optimistische en enthousiaste zin om te groeien, om de eerste te zijn.