Privacy

1. Persoonsgegevens die door NV DANONE SA worden verzameld

1.1. Bij een bezoek aan de site van www.danone.be, bewaart NV DANONE SA de volgende gegevens, die als persoonsgegevens kunnen worden beschouwd:

  • het e-mailadres van de gebruiker (wanneer ze een boodschap stuurt, een vraag stelt vanwege deze Internet site of, in het algemeen, wanneer ze met NV DANONE SA door e-mail communiceert);
  • alle informatie met betrekking tot de pagina's van andere sites die de gebruiker heeft geraadpleegd om naar deze site te komen
  • alle informatie met betrekking tot de pagina's die de gebruiker op deze site heeft geraadpleegd
  • alle informatie die de gebruiker vrijwillig aan NV DANONE SA heeft verstrekt.

De gebruiker is alleen verantwoordelijk voor de gegevens die zij aan NV DANONE SA meedeelt.

1.2. Op deze site gebruikt NV DANONE SA cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsites en bevat een aantal gegevens over dit bezoek, zoals de webpagina's die u hebt geraadpleegd om naar onze site te gaan, uw vroegere activiteiten op de site en uw gegevens wanneer u een formulier invult. Dit gebruik van cookies door NV DANONE SA laat ons toe u bij uw volgende bezoek een betere dienstverlening te bieden. 

1.3. Als NV DANONE SA gegevens overdraagt of ontvangt op haar website, behoudt NV DANONE SA zich het recht de coderingstechnologieën te gebruiken die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

1.4. NV DANONE SA verbindt zich ertoe de bepalingen te respecteren van de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd bij de wet van 11 december 1998.

2. Doeleinden van de verwerking van de persoonsgegevens door NV DANONE SA

De persoonsgegevens die via deze website zijn verzameld en bewaard door NV DANONE SA (die de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is en die de verwerking ervan kan opdragen aan verwerkers) en kunnen aan derden worden gecommuniceerd voor commerciële doeleinden. De persoonsgegevens worden gebruikt door NV DANONE SA om de gebruiker te contacteren en informeren in het kader van haar acties, om de inhoud van zijn website te verbeteren, om de gebruiker op de hoogte te stellen van updates van deze site, om informatie aan te vragen en suggesties te verkrijgen, alsmede voor statistische doeleinden evenals commerciële doeleinden (met inbegrip van direct marketing) en voor de mededeling van informatie over onze producten. En elk ander administratief – commercieel doel.

Indien NV DANONE SA de persoonsgegevens voor nieuwe doeleinden wenst te gebruiken, verbindt NV DANONE SA zich ertoe de gebruiker te contacteren alvorens haar gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om de gebruiker op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om de gebruiker de kans te bieden haar deelname te weigeren.

3. Recht van toegang, verzet en verbetering

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te weigeren, toegang tot deze gegevens te krijgen en de verbetering ervan te verzoeken.

Indien de gebruiker gebruik wil maken van deze rechten kan ze contact met NV DANONE SA opnemen:

4. Over communicatie via e-mail

De gebruiker laat NV DANONE SA toe om haar e-mails te sturen, o.a. voor promotionele doeleinden.

Als de gebruiker in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van NV DANONE SA, kan zij een e-mail sturen aan het volgende adres : consumer.belux@danone.com.

5. Hoe ons bedrijf contacteren in verband met dit privacy-beleid ?

Als de gebruiker wenst te reageren op één van de hiervoor beschreven praktijken, kan ze NV DANONE SA contacteren :

  • via e-mail : consumer.belux@danone.com 
  • via fax : 027719897 
  • via post: NV DANONE SA – Rue Jules Cockx 6, 1160 Bruxelles
     

Als de gebruiker vindt dat deze site niet in overeenstemming is met ons 'privacy-beleid', neem dan contact op met ons bedrijf op hetzelfde adres.