LOKALE WATERBESPARING

Een project ontstaan vanuit een internationale visie en geleid door onze lokale mensen


We kunnen allemaal ons steentje bijdragen aan een duurzamer bestaan. Danone is daarin zeker geen uitzondering. In lijn met onze ‘One Planet. One Health’ visie, is één van onze belangrijkste ambities op vlak van milieu om de waterkringloop te behouden en te vernieuwen. Vandaag en voor de volgende generaties.

Enkele cijfers

  • Hoewel onze planeet voor 70% uit water bestaat, betekent het niet dat deze waardevolle grondstof onuitputtelijk is. Ook wij ondernemen actie om mee te helpen aan de bestrijding van waterschaarste dat ook in België heerst.
  • Door het neerzetten van een speciale installatie in onze productiesite te Rotselaar, hergebruiken we er dan ook tot 75% van het verbruikte water.
  • Zo wordt er jaarlijks 500 miljoen liter water bespaard, hetgeen overeenkomt met het jaarlijks verbruik van 4.000 gezinnen of alle inwoners van het centrum van Rotselaar en het waterverbruik van 200 olympische zwembaden.
  • Concreet betekent dit een daling van onze waterwinning uit grondwater tot 75%.


Als productiesite heeft de vestiging in Rotselaar een grote verantwoordelijkheid op het gebied van lokaal waterbeheer. Door de installatie verkleinen we grondig de impact op het grondwater en de omliggende rivieren en beken.

De principes van de circulaire economie toegepast op waterbeheer


Het afvalwater van het productieproces wordt net als voorheen naar Danone’s waterzuiveringsstation gestuurd. Nieuw is de zuivering van het water in twee stappen die het mogelijk maakt om het op een circulaire manier te hergebruiken en een drinkwaterkwaliteit te garanderen. Dit water kan in een oneindige cyclus worden hergebruikt om de verschillende fases van het productieproces te reinigen: een vicieuze cirkel van duurzaamheid.

WIST JE DAT….


Met de steun van Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, zullen we ook gezuiverd afvalwater ter beschikking stellen aan de boeren in de regio. Zo kunnen we hen helpen bij de irrigatie van hun gewassen tijdens droogte.

Nu meer dan ooit, is onze ‘One Planet. One Health’-boodschap relevant voor iedereen. Wij geloven in een gezonde en duurzame toekomst, waarin wij allemaal iets kunnen bijdragen. Samen maken we het verschil!

Meer weten over andere lokale initiatieven voor onze planeet?