Giveaway breakfast

Beantwoord de volgende vragen:

Alle persoonsgegevens die aan Danone verstrekt worden in het kader van de Wedstrijd zullen worden opgenomen in een gegevensbestand dat verwerkt wordt conform de bepalingen van de geldende wetgeving inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de verwerking van persoonsgegevens en volgens de privacyverklaring van Danone, zoals vermeld op https://www.danonebelgie.be/privacy-verklaring/. De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van de door hem/haar verstrekte persoonsgegevens, noodzakelijk voor de uitvoering van deze Wedstrijd, te weten de identificatie van de winnaars en het toesturen van de prijzen. Ze zullen enkel zo lang bewaard worden als nodig voor het goede verloop van deze wedstrijd. Danone doet als “verwerkingsverantwoordelijke” voor deze Wedstrijd beroep op “verwerker” iO Belgium 2 NV, die de wedstrijdcoördinatie verzekert.