Danone in België B Corp gecertificeerd


Steeds meer bedrijven hechten grote waarde aan duurzaamheid en zetten zich in voor de toekomst van onze planeet. Wij staan mee op de eerste rij. Het beste bewijs? Het internationaal erkende certificaat van B Corp. Het toont nog maar eens dat wij actief werken aan een economie die zowel duurzaam als inclusief is. Voor iedereen. Voor onze planeet.


B CORP®, WAT IS DAT PRECIES?

Om B Corp te worden, moet je een rigoureus verificatieproces doorlopen. Om te voldoen, evalueert het internationale NGO B Lab het bedrijf op 5 domeinen: 

-       Bestuurswijze: verantwoordingsplicht, transparantie, ethiek en missie
-       Werknemers: werkgelegenheidsgroei, verloning, sociale voordelen, training en ontwikkeling
-       Leefmilieu: milieu in- en outputs, faciliteiten, supply chain, productie en verpakking
-       Gemeenschap: betrokkenheid leveranciers, diversiteit en inclusie, lokale maatschappelijke
        betrokkenheid
-       Klanten: diensten, producten, waardeketen

De lat ligt hoog voor elk van deze afzonderlijke domeinen. Enkel bedrijven die voldoen aan de hoge standaarden op vlak van sociale en ecologische prestaties, verantwoordelijkheid en transparantie, krijgen een certificaat en mogen zich B Corporations® noemen.

Met andere woorden, het gaat er niet enkel om wat we doen; waarom en hoe we dat doen is net zo belangrijk. De manier waarop wij allemaal handelen en de keuzes die wij daarbij maken, hebben een impact op elkaar en op toekomstige generaties. Als B Corp™ voelt Danone zich niet alleen verantwoordelijk, maar leggen wij ook verantwoording af voor deze acties en keuzes. Om de gecertificeerde B Corp status te behouden, verifiëren en updaten wij onze score om de drie jaar door onze performantie en verbetering te meten in de vijf bovenstaande categorieën. Meer info op https://bcorporation.eu

Ons doel? Volledige certificering voor alle Danone entiteiten wereldwijd tegen 2025.


DANONE HERNIEUWT HAAR B CORP-CERTIFICERING IN 2023

Danone in België (Zuivel, Waters en Gespecialiseerde voeding (babyvoeding en medische voeding) evenals de fabriek in Rotselaar) heeft haar B Corp®-certificering hernieuwd in 2023. We zijn geëindigd met een score van 108,1 punten. Dit vertegenwoordigt een gemiddelde verbetering van 19 punten over de drie afdelingen en plaatst Danone in België bij de hoogst scorende Danone-entiteiten in Europa.  

Onze mooie score zien wij als een weerspiegeling van de positieve impact op maatschappij en milieu die we reeds jaren elke dag weer proberen toe te passen. Een mooie erkenning voor de jarenlange inspanningen van onze werknemers, en in samenwerking met onze partners die werken rond milieu en sociale kwesties.

Bedrijven moeten het goede voorbeeld geven door duurzaam te ondernemen. En daar geloven wij ook in maar hoe doen we dit nu concreet in België?

De verantwoordelijkheid van bedrijven stopt niet aan de deur van de fabriek of het kantoor. Daar geloven wij rotsvast in.

Meer informatie vindt u hier.