Basisprincipes en onze verbintenis inzake privacy

Bij Danone zetten wij ons in voor de bescherming van uw recht op privacy. Wij streven ernaar alle persoonsgegevens waarover wij beschikken te beschermen, uw persoonsgegevens op een verantwoorde manier te beheren en transparant te zijn in onze praktijken. Uw vertrouwen is belangrijk voor ons. Daarom hebben wij ons verbonden tot de volgende basisprincipes:

 • U bent niet verplicht de door ons gevraagde persoonsgegevens te verstrekken. Als u er echter voor kiest geen persoonsgegevens te verstrekken waar wij om vragen, kunnen wij u sommige diensten of producten mogelijk niet leveren.
 • Wij verzamelen en verwerken uw gegevens alleen voor de doeleinden die in deze Privacyverklaring worden uiteengezet of voor specifieke doeleinden die wij met u delen en/of waarmee u hebt ingestemd.
 • Wij streven ernaar zo weinig mogelijk persoonsgegevens te verzamelen, te verwerken en te gebruiken.
 • Wanneer wij uw persoonsgegevens verzamelen, streven wij ernaar deze zo nauwkeurig en actueel mogelijk te houden.
 • Indien de door ons verzamelde persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor enig doel en wij niet wettelijk verplicht zijn ze te bewaren, zullen wij alles in het werk stellen om ze te wissen, te vernietigen of permanent anoniem te maken.
 • Uw persoonsgegevens zullen niet worden gedeeld, verkocht, verhuurd of openbaar gemaakt, anders dan zoals beschreven in deze Privacyverklaring.

Op wie is deze privacyverklaring van toepassing?

Afhankelijk van onze relatie zullen wij uw persoonsgegevens op verschillende manieren verzamelen en gebruiken. Klik op de links hieronder om te zien welke informatie wij over u verzamelen en hoe wij deze persoonsgegevens gebruiken:

 1. bezoekers van onze websites en gebruikers van onze apps en diensten;
 2. klanten en potentiële klanten met betrekking tot online-aankopen
 3. mensen die contact met ons opnemen met vragen (bijv. via onze contactcentra voor consumenten);
 4. deelnemers of toekomstige deelnemers aan Danone-gerelateerde evenementen;
 5. mensen met wie wij in het kader van onze activiteiten contact hebben en die niet onder een van de bovenstaande categorieën vallen (met uitzondering van leveranciers); of
 6. mensen van wie wij indirect persoonsgegevens verzamelen.

Wat deze privacyverklaring bevat:

In deze Privacyverklaring worden de volgende belangrijke onderwerpen met betrekking tot uw persoonsgegevens beschreven (u kunt op de links klikken om meer te weten te komen):

 1. Wie zijn wij?
 2. Welke persoonsgegevens verzamelen wij en hoe?
 3. Het doel en de rechtsgrondslag voor het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens
 4. Profilering en geautomatiseerde besluitvorming
 5. Links naar andere websites
 6. Sociale media en andere door de gebruiker gegenereerde inhoud
 7. Persoonsgegevens van kinderen
 8. Delen van persoonsgegevens met derden
 9. Persoonsgegevens internationaal delen
 10. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens
 11. Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren
 12. Uw rechten
 13. Hoe kunt u contact met ons opnemen
 14. Wijzigingen in onze privacyverklaring

1. Wie zijn wij?

Danone Belux nv/sa (hierna “Danone”) is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die u aan ons meedeelt. Wanneer wij "Danone", "ons", "onze" of "wij" zeggen, bedoelen wij Danone. In overeenstemming met de regelgeving die van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens, is Danone de "verwerkingsverantwoordelijke".

Danone Belux nv/sa
Werkhuizenkaai 159-160, 1000 Brussel, België

Als u meer wilt weten over DANONE en zijn producten, kunt u terecht op https://www.danonebelgie.be.

2. Welke persoonsgegevens verzamelen wij en hoe?

De persoonsgegevens die wij verzamelen, zijn afhankelijk van onze relatie met u, het doel van de verzameling en het product of de dienst die wij u leveren. Zie de sectie(s) hieronder die onze relatie met u het beste omschrijven voor meer details over de persoonsgegevens die wij verzamelen.

Wij kunnen uw persoonsgegevens rechtstreeks bij u verzamelen.

U kunt ons persoonsgegevens over uzelf verstrekken door onze websites of applicaties te bezoeken, een account bij ons aan te maken, producten of diensten bij ons te bestellen, u te registreren voor het ontvangen van onze nieuwsbrieven of mededelingen (waaronder marketingberichten) op welke wijze dan ook (bijv. SMS, instant messaging per telefoon, enz.), meedoen aan een enquête, onderzoeksactiviteit, spel, wedstrijd of prijsvraag van ons, een vraag of verzoek bij ons indienen, telefonisch, per e-mail of anderszins contact met ons opnemen, onze formulieren invullen (zowel online als offline), zich inschrijven voor een evenement, congres of seminar (online of offline) of door te posten of commentaar te geven op onze sociale mediapagina's (zoals Facebook of Instagram) of door deel te nemen aan onze andere digitale mediacommunicatie.

Sommige van deze gegevens worden verzameld via cookies en soortgelijke traceringstechnologieën - zie onze Cookieverklaring voor meer details hierover.

Wij kunnen ook persoonsgegevens over u ontvangen van derden, zoals: onze zakelijke partners, waaronder marketingbureaus, bedrijven voor marktonderzoek, bedrijven die onze promoties mede sponsoren, detailhandelaren; familie, vrienden en anderen die uw persoonsgegevens aan ons verstrekken omdat u daarvoor toestemming hebt gegeven of omdat zij denken dat u mogelijk geïnteresseerd bent in onze producten en diensten of omdat zij een product of dienst met u willen delen; en andere derden, zoals mediaproviders/eigenaren, openbare websites en websites van derden, platforms voor sociale media, advertentieplatforms, onze leveranciers of onze groepsmaatschappijen (in deze Privacyverklaring "derden" of "leveranciers" genoemd).

Bezoekers van onze websites en gebruikers van onze apps en diensten

Wij, of derden namens ons, kunnen informatie over u verzamelen en gebruiken, zoals de volgende:

 1. persoonlijke contactgegevens, zoals uw naam, geslacht, e-mailadres, fysiek adres en telefoonnummer(s);
 2. inloggegevens voor uw account, zoals uw gebruikers-ID, e-mail-gebruikersnaam, wachtwoord en foto;
 3. communicatiegegevens tussen u en ons, waaronder mogelijk gegevens over onze gesprekken via chat- en contactformulieren op onze websites en/of apps;
 4. profielgegevens van sociale media of 3rd partijen wanneer u uw sociale media- of 3 rdpartijen-account gebruikt om een account aan te maken en in te loggen of wanneer u deze gegevens met ons deelt;
 5. wanneer u inhoud op onze websites en/of apps indient (zoals een persoonlijke getuigenis of recensie);
 6. gezondheidsgegevens wanneer u die aan ons verstrekt - zie ook het gedeelte "Bijzondere categorieën gegevens" hieronder;
 7. uw deelname aan een enquête, spel, prijsvraag, promotie of wedstrijd (inclusief de deelname zelf, die een foto, opmerking of antwoord op een vraag kan zijn);
 8. alle informatie die u ons verstrekt wanneer u zich inschrijft voor, of lid bent van, clubs, gemeenschappen of regelingen die door ons worden aangeboden;
 9. informatie over andere personen dan uzelf, zoals persoonsgegevens van uw familieleden, wanneer u dergelijke informatie rechtstreeks aan ons verstrekt;
 10. voor zover wij in staat zijn dit te verzamelen, informatie over de manier waarop u omgaat met onze berichten en mededelingen (bv. e-mails, SMS, instant messages), met inbegrip van de vraag of ze bij u worden afgeleverd, of u ze opent, de links waarop u daarin klikt en of u zich daarvoor afmeldt;
 11. alle updates van aan ons verstrekte gegevens; en
 12. persoonsgegevens die worden gecreëerd en geregistreerd wanneer u onze websites, apps en/of diensten gebruikt, waaronder:
  1. technische informatie - dit omvat het Internet Protocol (IP)-adres dat wordt gebruikt om uw apparaat met het internet te verbinden; het type apparaat dat u gebruikt; het adres van de website en het land van waaruit u informatie oproept; de opgevraagde bestanden; browsertype en -versie; soorten en versies van browserplug-ins; besturingssysteem; en platform; en
  2. informatie over uw bezoek en uw gedrag op onze websites en/of apps (zoals de pagina's waarop u klikt) - dit kan tijd en duur van bezoeken aan bepaalde pagina's omvatten, informatie over pagina-interactie (zoals scrollen, klikken en mouse-overs, informatie die met anderen wordt gedeeld, onder meer via e-mail en sociale media), methoden die worden gebruikt om van de pagina weg te bladeren, verkeersgegevens, locatiegegevens, weblogs en andere communicatiegegevens en informatie die wordt verstrekt bij het aanvragen van verdere service of downloads.

Mensen die contact met ons opnemen met vragen (bv. via onze contactcentra voor consumenten)

Wij, of derden namens ons, kunnen bepaalde informatie over u verzamelen en gebruiken, zoals de volgende:

 1. uw naam en uw titel;
 2. uw postadres;
 3. uw e-mailadres;
 4. uw telefoonnummer;
 5. uw geboortedatum;
 6. uw contactvoorkeuren;
 7. informatie die u verstrekt wanneer u met ons correspondeert (zoals via onze zorglijnen en/of klantenservicelijnen of sociale media), waaronder eventueel gespreksopnamen als u ons rechtstreeks belt - voor zover dit informatie over uw gezondheid omvat, verwijzen wij u naar het gedeelte "Bijzondere categorieën gegevens" hieronder;
 8. informatie over andere personen dan uzelf, zoals persoonsgegevens van uw familieleden, wanneer u dergelijke informatie rechtstreeks aan ons verstrekt; en
 9. alle updates van aan ons verstrekte informatie.

Deelnemers of toekomstige deelnemers aan Danone-evenementen (online en offline)

Wij, of derden namens ons, kunnen bepaalde informatie over u verzamelen en gebruiken wanneer u evenementen bijwoont (waaronder trainingen en e-learnings), waaronder de volgende:

 1. persoonlijke contactgegevens, zoals uw naam, e-mailadres, fysiek adres en telefoonnummer(s);
 2. uw werkgegevens (als u namens uw werkgever komt);
 3. het deskundigheidsgebied waarop u actief bent, uw beroepskwalificaties en -activiteiten, en beroepsgegevens zoals gegevens over uw onderwijs-/beroepsloopbaan;
 4. informatie die u verstrekt met betrekking tot het evenement zelf (zoals bezoekersformulieren, feedbackenquêtes, opnamen of interviews van het evenement en foto's van het evenement en inhoud die u in het kader van het evenement indient (bv. als u een vraag stelt) en uw reis- en verblijfsgegevens); en
 5. alle dieetinformatie die u ons verstrekt (indien van toepassing).

Personen met wie wij in het kader van onze bedrijfsactiviteiten contact hebben en die niet onder een van de bovenstaande categorieën vallen (met uitzondering van leveranciers)

Wanneer Danone met u interageert in uw hoedanigheid van externe belanghebbende die niet onder de bovenstaande categorieën valt, zoals wanneer u een vertegenwoordiger bent van een van onze klanten, een agent van een industrie of collegabedrijf, een wetenschapper, een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg, een academicus, een vertegenwoordiger van een niet-gouvernementele of consumentenorganisatie, een politicus, een beleidsmaker, een regelgever, een investeerder, een extra-financieel ratingbureau, een journalist, een vertegenwoordiger van een beroepsvereniging, enz. , kunnen wij, of derden namens ons, de volgende informatie over u verzamelen en gebruiken:

 1. professionele contactgegevens, zoals uw titel, naam, e-mailadres, fysiek adres, telefoonnummer(s), social media gegevens, communicatietaal;
 2. uw arbeidsgegevens (functietitel, organisatie, eventuele andere functies die u bekleedt) en/of uw politieke partijlidmaatschap (alleen wanneer dit door u duidelijk openbaar is gemaakt);
 3. het deskundigheidsgebied waarop u actief bent, uw beroepskwalificaties en -activiteiten, en beroepsgegevens zoals gegevens over uw onderwijs-/beroepsloopbaan; en
 4. alle andere informatie die u ons verstrekt in de loop van onze interacties met u.

Indien u een leverancier van Danone bent, of voor deze leverancier optreedt, is deze privacyverklaring niet op u van toepassing. Het toepasselijke privacybeleid of de toepasselijke privacyverklaring zal u afzonderlijk ter beschikking worden gesteld.

Personen wier persoonsgegevens wij uit andere bronnen verzamelen

Wij kunnen ook persoonsgegevens over u verzamelen uit andere bronnen wanneer:

 1. u zoekt naar onze producten en diensten en wanneer u inhoud deelt op pagina's van sociale media, websites of toepassingen die verband houden met onze producten of in reactie op ons promotiemateriaal op sociale media;
 2. wij verzamelen uw persoonsgegevens uit andere openbare bronnen (bijv. commentaren op andere websites dan de onze) waarin Danone of een van haar merken wordt vermeld. Wij kunnen ook publiekelijk beschikbare gegevens over u verzamelen in uw hoedanigheid van publiek figuur voor zakelijke objectieve doeleinden;
 3. uw gegevens aan ons worden verstrekt door media-aanbieders en detailhandelaren, zoals uw gegevens over uw aankoopgeschiedenis en uw getrouwheidskaartprofiel; en
 4. uw inzichtgegevens worden ons verstrekt door derden (d.w.z. mediaproviders, marketingtechnologie of oplossingen op het gebied van reclametechnologie), zoals uw demografische gegevens (bijv. leeftijd, ouderlijke staat), uw locatie, uw interesses en uw aankoopintentie. Sommige van deze gegevens kunnen zijn verzameld door het gebruik van cookies en andere soortgelijke trackingtechnologieën.

Bijzondere categorieën van gegevens

Danone streeft er in principe niet naar om gevoelige gegevens over u te verwerken. Sommige van de persoonsgegevens die wij over u verzamelen of die u ons verstrekt, kunnen echter bijzondere categorieën van gegevens zijn, die vaak betrekking hebben op gezondheid en welzijn.

Wij zullen dit soort gegevens alleen verwerken voor doeleinden waarvoor u uw uitdrukkelijke toestemming geeft, of in andere omstandigheden die door de wet zijn toegestaan (zoals de onderbouwing van rechtsvorderingen).

Op sommige van onze websites, zoals hellowpro.be, ketocafé.be, nutricia.be, nutriciababy.be verwerkt Danone specifieke persoonsgegevens als u een account aanmaakt op de site of als u deelneemt aan een specifieke actie, namelijk gegevens over uw gezondheid. Wij verwerken deze gevoelige gegevens om u op basis van uw gezondheidstoestand de juiste informatie te kunnen geven, zoals recepten, adviezen en dieetbewaking. Wij verwerken deze uiterst gevoelige gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Wij zullen dergelijke gegevens alleen verwerken voor doeleinden waarvoor u uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven, of in andere omstandigheden die door de wet zijn toegestaan (zoals de onderbouwing van rechtsvorderingen) (zie onderdeel "Rechtsgrondslag").

3. Doel en rechtsgrondslag voor het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens

In de onderstaande tabel staan de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, alsmede de rechtsgrondslagen voor ons gebruik van uw persoonsgegevens. Meer informatie over onze rechtsgrondslagen vindt u onder de tabel. Wij wijzen u erop dat niet elk van de onderstaande doeleinden voor elke persoon relevant zal zijn:

Ons doel (of doelen) voor de verwerking van uw persoonsgegevens Onze rechtsgrondslag

Beheer van onze relatie met u

 • Om u in staat te stellen onze apps en websites te openen, te gebruiken en bestellingen te plaatsen
 • Om leveringen aan u te vergemakkelijken
 • Om vragen van u te ontvangen en te beantwoorden, onder meer via onze websites en apps, over onze producten en diensten en ons bedrijf.
 • om u uit te nodigen voor vergaderingen, congressen of andere evenementen waarvoor u zich heeft ingeschreven of belangstelling heeft getoond, en om uw deelname aan dergelijke evenementen te beheren
 • Om u te vragen een beoordeling achter te laten, feedback te geven of een klantenenquête in te vullen of deel te nemen aan marktonderzoek
 • Om u te voorzien van onze producten, diensten en ons aanbod, en deze voor u te personaliseren
 • Om u serviceberichten te sturen: bijvoorbeeld informatie over uw bestelling, informatie met betrekking tot een dienst of club die u bij ons hebt aangevraagd, informatie over de beschikbaarheid van een product dat u wilde kopen en waarover u ons hebt gevraagd u te informeren of informatie over wijzigingen in onze algemene voorwaarden of deze Privacyverklaring
 • Als u hebt deelgenomen aan een van onze promoties, prijstrekkingen, spelletjes, wedstrijden of prijsvragen, om deze te beheren in overeenstemming met de voorwaarden ervan
 • Om onze interacties met u bij te houden
 • Om uw referenties te controleren, uw identiteit te verifiëren en uw account(s) bij Danone aan te maken en te beheren
 • om uw toestemming te registreren en uw verzoeken om rechten in verband met uw gegevens te beheren

 

 • noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst
 • Gerechtvaardigde belangen
 • Naleving van wettelijke verplichtingen

Marketing van onze producten of diensten

 • Om u updates, nieuws, promotie-, marketing- en ander communicatiemateriaal te sturen via welk middel dan ook (bijv. telefoon, post, e-mail, sociale media en instant messaging-toepassingen), met toestemming waar vereist door de toepasselijke wetgeving, tenzij u ons hebt verteld dat u liever niets van ons hoort
 • om relevante producten en diensten aan te bevelen, onder meer op basis van uw gezondheidsgegevens wanneer wij uw uitdrukkelijke toestemming daarvoor hebben verkregen
 • Om u te informeren wanneer een product dat u wilde kopen beschikbaar is en u ons gevraagd heeft u te informeren
 • om profielen aan te maken (bv. groepen die gemeenschappelijke kenmerken kunnen hebben) op basis van uw interesses, voorkeuren en andere informatie (of een combinatie daarvan) die ons helpen te begrijpen welke producten en diensten u zullen aanspreken
 • om u gepersonaliseerde inhoud of reclame te tonen, rechtstreeks of via websites en apps van derden, alsook via traditionele en sociale mediacampagnes
 • om consumentencategorieën (segmenten) te creëren van mensen met soortgelijke interesses en voorkeuren als die van u (lookalike audiences) om gepersonaliseerde inhoud of reclame aan te bieden, rechtstreeks of via websites en apps van derden, alsook via traditionele en sociale mediacampagnes
 • Om merkgemeenschappen te creëren
 • Om getuigenissen of beoordelingen weer te geven die u op onze websites, apps en diensten achterlaat zodat andere klanten ze kunnen zien
 • Om de doeltreffendheid van onze communicatie, promotiecampagnes en reclame te bepalen, onder meer door het analyseren van informatie die met behulp van externe bronnen is verzameld
 • Om inzicht te krijgen in uw interacties op sociale media waarbij u een van onze merken noemt
 • Ons bedrijfs- en merkimago/reputatie begrijpen en opbouwen

 

 • Gerechtvaardigde belangen
 • Toestemming (indien u die heeft gegeven)

Beheer en verbetering van onze processen en bedrijfsvoering

 • Om onze websites en apps aan te bieden, te verbeteren, te onderhouden, veilig te houden en technische ondersteuning te bieden
 • Om u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze websites en apps, om informatie over uw voorkeuren op te slaan, en ons in staat te stellen onze websites en apps aan te passen aan uw individuele interesses
 • Om uw bezoek aan onze websites en apps en uw gebruik van onze diensten te evalueren en rapporten op te stellen om statistieken samen te stellen om inzicht te krijgen in het soort mensen dat onze websites, apps en diensten gebruikt, hoe zij onze websites, apps en diensten gebruiken en hoe we onze websites, apps en diensten intuïtiever kunnen maken
 • Om onze producten, diensten en communicatie te beheren, te ontwikkelen en te verbeteren
 • Om onze netwerk- en informatiebeveiligingssystemen te beheren
 • Met het oog op fraudepreventie
 • Voor opleidings- en kwaliteitsborgingsdoeleinden
 • Voor interne bedrijfsrapportage, bedrijfsadministratie, het verzekeren van een adequate verzekeringsdekking voor onze activiteiten, het verzekeren van de veiligheid van bedrijfsfaciliteiten, onderzoek en ontwikkeling, en het identificeren en implementeren van bedrijfsefficiëntie

 

 • Gerechtvaardigde belangen
 • Toestemming (indien u die heeft gegeven)

Andere doeleinden

 • De toepasselijke wetten en voorschriften volgen
 • Om te reageren op verzoeken van bevoegde overheidsinstanties
 • Om uw identiteit te verifiëren voor veiligheidsdoeleinden, alsook wanneer wij hiertoe verplicht zijn op grond van een wettelijke verplichting
 • Om te voldoen aan onze verplichtingen inzake transparantie, anti-corruptie en anti-omkoping
 • Voor gezondheids- en veiligheidsdossiers en -beheer
 • om uw veiligheid en die van anderen te waarborgen, door het gebruik van CCTV (videobewaking)
 • Om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen
 • om illegaal of schadelijk gedrag van gebruikers te onderzoeken en daartegen op te treden
 • Om Danone, uw vitale belangen of die van een andere persoon te beschermen
 • De betrokkenheid van bedrijven bij een ecosysteem van belanghebbenden stimuleren met het oog op de ontwikkeling van gemeenschappelijke oplossingen
 • Onze deskundigheid ter beschikking stellen voor een beter geïnformeerde besluitvorming, in een transparante omgeving waarin wordt samengewerkt met besluitvormers en andere belanghebbenden
 • onze duurzaamheidsagenda uit te voeren en alle toepasselijke wetten en voorschriften na te leven

 

 • Gerechtvaardigde belangen
 • Naleving van wettelijke verplichtingen

Wanneer wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken voor nieuwe doeleinden, zullen wij u daarvan vóór of op het moment van de verzameling in kennis stellen (en indien nodig uw toestemming vragen), tenzij wij redelijkerwijs van oordeel zijn dat dit doel verenigbaar is met het oorspronkelijke doel zoals hierboven uiteengezet.

Rechtsgrondslag

Wij zijn van mening dat de rechtsgrondslagen voor het gebruik van uw persoonsgegevens, zoals uiteengezet in deze Privacyverklaring, de volgende zijn:

 1. Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst: ons gebruik van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om onze verplichtingen uit hoofde van een contract met u na te komen of om stappen te ondernemen voorafgaand aan het sluiten van een contract met u.
 2. Naleving van wettelijke verplichtingen: ons gebruik van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om onze wettelijke verplichtingen na te komen.
 3. Gerechtvaardigde belangen: ons gebruik van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen of de gerechtvaardigde belangen van anderen. Onze gerechtvaardigde belangen kunnen het volgende omvatten:
  1. het runnen, laten groeien en ontwikkelen van ons bedrijf;
  2. het exploiteren en waarborgen van de veiligheid van onze websites en apps;
  3. zorgen voor een veilige werkomgeving voor ons personeel en onze bezoekers;
  4. marketing, marktonderzoek en bedrijfsontwikkeling;
  5. het verlenen van diensten aan onze klanten;
  6. het plaatsen, volgen en doen uitvoeren van bestellingen bij onze leveranciers;
  7. investeren in en uitrollen van nieuwe producten ten behoeve van de gemeenschappen waarin wij actief zijn;
  8. voor interne administratieve doeleinden van de groep; en
  9. om profielen aan te maken (bv. groepen die gemeenschappelijke kenmerken kunnen hebben) en u gepersonaliseerde berichten en tips over producten te bezorgen, zowel rechtstreeks als via traditionele en sociale mediacampagnes op basis van uw interesses en voorkeuren. Meer informatie over hoe uw persoonsgegevens worden gebruikt en hoe u zich hiervoor kunt afmelden, vindt u in het gedeelte "Profilering en geautomatiseerde besluitvorming" van deze Privacyverklaring hieronder.
  Wanneer wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken op basis van de rechtsgrondslag van gerechtvaardigde belangen, zorgen wij ervoor dat dit niet zwaarder weegt dan uw rechten als individu.
 4. Toestemming: Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming. Wanneer u toestemming hebt gegeven, maar u later van gedachten verandert, kunt u uw toestemming intrekken door contact met ons op te nemen en zullen wij stoppen met het op deze manier verwerken van uw persoonsgegevens. Als u uw toestemming intrekt, kan dit echter gevolgen hebben voor ons vermogen om u onze producten en bijbehorende diensten aan te bieden.

4. Profilering en geautomatiseerde besluitvorming

Wij kunnen informatie over u analyseren om profielen op te stellen (bijv. door individuen samen te stellen in groepen waarvan wij denken dat ze bepaalde gemeenschappelijke kenmerken hebben). Wij gebruiken deze profielen om onze websites, apps, diensten of producten te personaliseren, evenals onze communicatie naar u (bijv. door het verzenden/tonen van inhoud die relevant en nuttig voor u kan zijn, met inachtneming van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en e-privacy). Wij kunnen deze inzichten ook gebruiken om u relevante reclame te tonen op onze websites of apps, of via websites van derden.

Waar wij dit doen, zullen wij u uiteraard informeren en u de gelegenheid geven om vooraf bezwaar te maken tegen deze processen. Wij zullen ook uw toestemming vragen wanneer dit wettelijk vereist is, bijvoorbeeld wanneer informatie over u wordt verzameld via bepaalde soorten cookies die wij gebruiken - zie onze Cookieverklaring voor meer details over ons gebruik van cookies. Het staat u ook vrij contact met ons op te nemen voor meer informatie over dit type verwerking.

Voor sommige diensten en producten kunnen wij uw persoonsgegevens op geautomatiseerde wijze verwerken. In wezen betekent dit dat besluiten automatisch worden genomen zonder menselijke tussenkomst. Wij zullen geen uitsluitend op geautomatiseerde besluitvorming gebaseerde besluiten nemen voor zover deze rechtsgevolgen of aanzienlijke gevolgen voor u hebben, zonder u daarvan vooraf in kennis te stellen en u duidelijke informatie te verstrekken over dergelijke geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van onze rechtmatige grondslag voor de uitvoering ervan en de mogelijkheid om een menselijke tussenkomst te hebben om het besluit te herzien.

Onze websites en apps kunnen hyperlinks bevatten naar websites, plug-ins of applicaties van derden die niet door ons worden beheerd. Deze hyperlinks worden uitsluitend voor uw referentie en gemak aangeboden en impliceren geen goedkeuring van de activiteiten van dergelijke websites van derden of enige associatie met hun exploitanten.

Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de persoonsgegevens die wij verzamelen of die wij ontvangen van derden en waarover wij optreden als verantwoordelijke voor de verwerking, en wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor persoonsgegevens over u die door derden worden verzameld en opgeslagen. Websites van derden hebben hun eigen voorwaarden en privacybeleid, en u dient deze zorgvuldig te lezen voordat u persoonsgegevens aan deze websites verstrekt.

Wij onderschrijven of aanvaarden anderszins geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van dergelijke websites van derden of voor de voorwaarden of het beleid van derden.

6. Sociale media en andere door de gebruiker gegenereerde inhoud

Sommige van onze websites en apps stellen gebruikers in staat om hun eigen inhoud in te dienen. Denk eraan dat alle content die wordt ingediend op onze product-/merkpagina('s) op sociale-mediaplatforms door het publiek kan worden bekeken en opnieuw kan worden geplaatst, en dat u voorzichtig moet zijn met het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens, zoals financiële informatie of adresgegevens. Wij zijn niet verantwoordelijk voor acties die door andere personen worden ondernomen als u persoonsgegevens plaatst op een van onze product-/merkpagina('s) op sociale-mediaplatforms. Wij behouden ons het recht voor om door gebruikers gegenereerde inhoud die niet voldoet aan de relevante voorwaarden te verwijderen.

7. Persoonsgegevens van kinderen

De meeste van onze websites zijn ontworpen en bedoeld voor gebruik door volwassenen. Wanneer een van onze websites bedoeld is voor gebruik door een jonger publiek, begrijpen wij dat het belangrijk is extra voorzorgsmaatregelen te nemen om de privacy en veiligheid van kinderen te beschermen.

Indien onze websites ooit bestemd zijn voor een jong publiek, zullen wij in alle gevallen onze externe verbintenissen inzake verantwoorde marketing nakomen, en zullen wij ervoor zorgen dat, voordat wij persoonsgegevens verzamelen, op geldige wijze toestemming is verkregen van de ouder(s) of wettelijke voogd(en), voor zover dit vereist is door de toepasselijke wet- en regelgeving (de leeftijd waarop dit noodzakelijk is, verschilt van land tot land).

Als wij ontdekken dat wij persoonsgegevens van een kind hebben verzameld zonder toestemming van een ouder of wettelijke voogd, terwijl die toestemming wel had moeten worden verkregen, zullen wij die persoonsgegevens zo spoedig mogelijk wissen.

8. Delen van persoonsgegevens met derden

Wanneer wij uw persoonsgegevens delen met filialen en andere organisaties, zorgen wij ervoor dat wij dit alleen doen met organisaties die uw persoonsgegevens beveiligen en beschermen en de toepasselijke privacywetgeving naleven op dezelfde of vergelijkbare wijze als wij dat doen.

Uw persoonsgegevens zullen nooit worden verkocht of verhuurd.

Wij kunnen uw persoonsgegevens echter wel delen of openbaar maken zoals beschreven in deze Privacyverklaring. Uw persoonsgegevens zullen worden gedeeld met de volgende derden voor de beschreven doeleinden:

 1. Andere Danone bedrijven/entiteiten: Wanneer het in ons legitiem belang is om dit te doen voor interne administratieve doeleinden (bijvoorbeeld het verzekeren van consistente en coherente levering van producten aan onze klanten, bedrijfsstrategie, fusie- en overnameoperaties, naleving, auditing en monitoring, onderzoek en ontwikkeling en kwaliteitsborging).
 2. Externe dienstverleners en onderaannemers: Met inbegrip van die welke:
  1. ons helpen uw verzoeken uit te voeren, uw vragen te beantwoorden, uw bestellingen uit te voeren, coupons te honoreren, u monsters te bezorgen, u in staat te stellen deel te nemen aan loterijen, zoals logistieke dienstverleners, sponsors en klantenondersteuningsleveranciers;
  2. het verrichten van kerndiensten op het gebied van informatietechnologie en andere bedrijfsgerelateerde diensten, zoals aanbieders van website-/app-ontwikkeling, aanbieders van cloudhosting, aanbieders van beheers- en evaluatiediensten, gegevensanalisten, betalingsverwerkers, aanbieders van nutsvoorzieningen, verzekeraars;
  3. helpen bij de organisatie van onze evenementen, marketing, reclame- en promotieactiviteiten; of
  4. analytische en optimalisatiediensten met betrekking tot onze websites en apps te leveren.
 3. Sociale mediaplatforms: Wanneer onze webpagina's gebruikmaken van sociale plug-ins van deze bedrijven (zoals de knoppen "Vind ik leuk" en "Delen"). Deze andere bedrijven kunnen persoonsgegevens over uw bezoek aan onze sites of apps ontvangen en gebruiken. Als u onze website bezoekt of inhoud op onze apps bekijkt, kunnen de persoonsgegevens die zij verzamelen, worden gekoppeld aan uw account op hun site. Voor meer informatie over hoe deze bedrijven persoonsgegevens gebruiken, kunt u hun privacybeleid lezen.
 4. Ontvangers van bedrijfsoverdracht: Wanneer wij een bedrijf of activa verkopen of kopen, (zoals een fusie/overname), aan de toekomstige verkoper of koper van een dergelijk bedrijf of activa, of wanneer substantieel alle activa van ons of van een van onze gelieerde ondernemingen worden overgenomen door een derde partij, in welk geval persoonsgegevens die door ons worden bewaard een van de overgedragen activa zal zijn. In voorkomend geval zal in een dergelijk geval de koper die optreedt als de nieuwe verantwoordelijke voor de verwerking uw gegevens verwerken en zal zijn privacyverklaring de verwerking van uw persoonsgegevens regelen.
 5. Wettelijke openbaarmakingsontvangers: Wanneer wij wettelijk verplicht zijn uw persoonsgegevens openbaar te maken (bijvoorbeeld aan de overheid of wetshandhavingsinstanties) of wanneer openbaarmaking nodig is om onze rechten of die van onze medewerkers, klanten of andere derden te beschermen.
 6. Vandemoortele Lipids NV: Alpro margarine producten worden in België en Luxemburg onder een Alpro®-merklicentie op de markt gebracht door Vandemoortele Lipids NV, met maatschappelijke zetel te Ottergemsesteenweg-Zuid 816, 9000 Gent, België (RPR 0414.062.415) (hierna "Vandemoortele" genoemd).

  Louter in het kader van deze samenwerking kan het zijn dat Danone en Vandemoortele bepaalde persoonsgegevens met elkaar delen voor gebruik voor de doeleinden vermeld in punt 3 hierboven. In zulk geval delen Danone en Vandemoortele gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het bepalen van het doel en de middelen van de verwerking van de persoonsgegevens overeenkomstig de geldende wetgeving.
 7. Koning Boudewijnstichting: Danone heeft een partnerschap uitgewerkt met de Koning Boudewijnstichting, Brederodestraat 21, 1000 Brussel, België (hierna “Koning Boudewijnstichting”) om haar filantropische activiteiten vorm te geven. In dit kader zal de Koning Boudewijnstichting een Bedrijfsfonds oprichten en het beheren voor Danone.

Louter in het kader van deze samenwerking kan het zijn dat Danone en de Koning Boudewijnstichting bepaalde persoonsgegevens met elkaar delen voor gebruik voor de doeleinden vermeld in punt 3 hierboven. In zulk geval delen Danone en de Koning Boudewijnstichting gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het bepalen van het doel en de middelen van de verwerking van de persoonsgegevens overeenkomstig de geldende wetgeving.

Tenzij hierboven uitdrukkelijk anders is bepaald, zullen wij uw persoonsgegevens nooit delen, verkopen of verhuren aan derden zonder u daarvan in kennis te stellen en, indien nodig, uw toestemming te verkrijgen.

9. Persoonsgegevens internationaal delen

Uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt, opgeslagen en/of geraadpleegd door personeel dat buiten de EER of het VK voor ons werkt, andere leden van onze groep of vertrouwde derden.

Indien wij persoonsgegevens over u verstrekken aan dergelijke niet-EER- en niet-Britse leden van onze groep of vertrouwde derden, zullen wij passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de ontvanger uw persoonsgegevens adequaat beschermt, zoals:

 1. ervoor te zorgen dat er een besluit is van de Europese Commissie, in het geval van doorgifte vanuit de EER, of van de regering van het VK, in het geval van doorgifte vanuit het VK, om het beschermingsniveau passend te verklaren;
 2. het hebben van een modelcontract of standaardcontractbepalingen met de ontvanger die door de Europese Commissie (of te zijner tijd door de Britse regering voor overdrachten buiten het VK) zijn goedgekeurd;
 3. elk ander wettelijk toegestaan beschermingsmechanisme.

10. Hoe wij uw persoonsgegevens beschermen

Wij begrijpen dat de veiligheid van uw persoonsgegevens belangrijk is. Wij doen ons uiterste best om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, interferentie, verlies, ongeoorloofde toegang, wijziging of openbaarmaking. Wij hebben een aantal veiligheidsmaatregelen ingevoerd om uw persoonsgegevens te helpen beschermen, en wij eisen dat vertrouwde derden die uw persoonsgegevens voor ons verwerken, hetzelfde doen. Zo implementeren wij bijvoorbeeld toegangscontroles, gebruiken wij firewalls en beveiligde servers, en versleutelen wij persoonsgegevens.

Tijdens het verstrekken van uw persoonsgegevens aan ons, kunnen uw persoonsgegevens via het internet worden verzonden. Hoewel wij alles in het werk stellen om de persoonsgegevens die u ons verstrekt te beschermen, is de overdracht van informatie via het internet niet volledig veilig. Als zodanig erkent en aanvaardt u dat wij de veiligheid van uw persoonsgegevens die naar onze website worden verzonden niet kunnen garanderen en dat een dergelijke verzending op uw eigen risico geschiedt. Vervolgens, zodra wij uw persoonsgegevens hebben ontvangen, zullen wij strikte procedures en veiligheidsvoorzieningen gebruiken om ongeoorloofde toegang tot deze gegevens te voorkomen.

Wanneer wij u een wachtwoord hebben gegeven (of wanneer u zelf een wachtwoord hebt gekozen) dat u toegang geeft tot uw online-account, bent u verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dit wachtwoord.

11. Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt. Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren, hangt af van de doeleinden waarvoor wij ze verzamelen en gebruiken, voor de duur van uw contractuele relatie met ons en/of zoals vereist om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, alsmede voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van onze wettelijke rechten.

Wanneer u bijvoorbeeld online een aankoop bij ons doet of zich registreert voor een webinar, bewaren wij de persoonsgegevens met betrekking tot uw aankoop of registratie, zodat wij de specifieke overeenkomst die u bent aangegaan, kunnen uitvoeren. Daarna bewaren we de persoonsgegevens gedurende een periode die ons in staat stelt om eventuele klachten, vragen of zorgen met betrekking tot de aankoop of registratie te behandelen of te beantwoorden.

Afhankelijk van de verwerking heeft Danone concrete bewaartermijnen (vb. 1 jaar, 10 jaar, …) vooropgesteld. We passen een "algemene" bewaartermijn toe van 10 jaar na het laatste contact met Danone Belux nv/sa (gelet op o.a. boekhoudkundige verplichtingen en verjaringstermijnen voor contractuele vorderingen (en bij rechtsvordering: tot einde procedure)).

12. Uw rechten

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken, hebt u recht op een aantal rechten die in de toepasselijke wetgeving zijn vastgelegd en kunt u deze rechten op elk moment uitoefenen. Wij hebben hieronder een overzicht gegeven van deze rechten en wat dit voor u inhoudt. U kunt uw rechten uitoefenen door hier contact met ons op te nemen.

Wij zullen al deze verzoeken in overweging nemen en, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, binnen een redelijke termijn, of binnen de wettelijk voorgeschreven termijn, onze reactie geven. Wij wijzen u er echter op dat wij ons in bepaalde omstandigheden kunnen beroepen op bepaalde vrijstellingen om aan uw verzoeken te voldoen, bijvoorbeeld indien wij de informatie moeten blijven gebruiken om te voldoen aan onze eigen wettelijke verplichtingen of om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen. Indien een vrijstelling van toepassing is, zullen wij u dit meedelen wanneer wij op uw verzoek reageren.

Wij kunnen u verzoeken ons de informatie te verstrekken die nodig is om uw identiteit te bevestigen alvorens te reageren op een verzoek dat u doet.

Het recht op informatie

U hebt recht op duidelijke, transparante en gemakkelijk te begrijpen informatie over de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken, en over uw rechten. Daarom verstrekken wij u de informatie in deze Privacyverklaring.

Het recht op toegang tot uw persoonsgegevens en verbetering

U hebt te allen tijde het recht van toegang tot de persoonsgegevens die wij over u bewaren, alsmede het recht deze te verbeteren, bij te werken of aan te vullen.

Het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens

U hebt het recht ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen. Dit is echter geen absoluut recht en wij kunnen legitieme, wettelijke en regelgevende redenen hebben om uw persoonsgegevens te bewaren.

Het recht van bezwaar

Onder bepaalde omstandigheden hebt u het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde vormen van verwerking op basis van gronden die verband houden met uw specifieke situatie, wanneer die verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang of dat van een ander. Als u dit recht uitoefent, zullen wij stoppen met het gebruik van uw persoonsgegevens voor dit doel, tenzij wij dwingende legitieme redenen kunnen aantonen om uw persoonsgegevens te blijven verwerken die zwaarder zouden wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct-marketingactiviteiten (bijvoorbeeld door te klikken op de afmeldlink in onze e-mails).

Het recht om toestemming in te trekken

Wanneer wij ons baseren op uw toestemming om persoonsgegevens te verwerken, hebt u het recht die toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de verwerking van uw persoonsgegevens voordat u uw toestemming introk.

Het recht op beperking van de verwerking

Onder bepaalde omstandigheden heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken indien:

 1. u van mening bent dat de persoonsgegevens die wij over u hebben, niet juist zijn; of
 2. u van mening bent dat de persoonsgegevens niet rechtmatig worden verwerkt, maar u er de voorkeur aan geeft dat wij in plaats van de persoonsgegevens te wissen, de verwerking beperken; of
 3. wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld, maar u de gegevens nodig hebt om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of
 4. u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en in afwachting bent van een antwoord op de vraag of uw belangen in verband met dat bezwaar zwaarder wegen dan de legitieme gronden voor de verwerking van uw gegevens.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid

Uw persoonsgegevens zijn overdraagbaar. Dit betekent dat ze elektronisch kunnen worden verplaatst, gekopieerd of doorgegeven. Dit recht is echter alleen van toepassing op persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt en waarbij de verwerking: (i) is gebaseerd op uw toestemming of plaatsvindt voor de uitvoering van een contract; en (ii) plaatsvindt met behulp van geautomatiseerde middelen.

Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Indien u van mening bent dat wij niet hebben voldaan aan de vereisten inzake gegevensbescherming of privacy, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit in het land waar u gewoonlijk woont of werkt, of waar een vermeende inbreuk op de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming heeft plaatsgevonden.

Indien u een specifieke klacht wenst in te dienen tegen Danone wegens de wijze waarop uw persoonsgegevens zijn verwerkt, kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger)

13. Hoe kunt u ons bereiken

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot deze Privacyverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via onze Contactpagina of schrijf ons aan op NV Danone Belux nv/sa, Werkhuizenkaai 160, 1000 Brussel, België of schrijf naar de relevante Danone-entiteit in het land waar u woont.

U kunt ook contact met ons opnemen via dpo.belux@danone.com en www.danone.be/datasubjectrequestform.

Ten slotte kunt u contact opnemen met onze Data Protection Office via e-mail op dpo.group@danone.com of schrijf ons op Data Protection Office, Danone, 17 Boulevard Haussmann, 75009, Parijs, Frankrijk.

14. Wijzigingen in onze privacyverklaring

Wij kunnen onze Privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken (bijvoorbeeld om te voldoen aan wijzigingen in wet- of regelgeving, onze praktijken, procedures en organisatiestructuren, vereisten opgelegd of aanbevolen door toezichthoudende autoriteiten of anderszins). Alle wijzigingen die wij in de toekomst in onze Privacyverklaring aanbrengen, zullen op deze pagina worden geplaatst en zullen van toepassing zijn op de effectieve datum van implementatie. Waar wij wettelijk verplicht zijn dit te doen, zullen wij u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen. Bezoek deze pagina regelmatig om op de hoogte te blijven van eventuele updates of wijzigingen van onze Privacyverklaring.

U kunt contact met ons opnemen via de contactpagina voorzien op deze website.

zie onze Cookieverklaring voor meer details over ons gebruik van cookies zoals beschikbaar op deze website.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 29 september 2022.