Van mestoverschot naar nieuwe grondstof

Om ons steentje bij te dragen tot een gezonde planeet én de duurzame melkbevoorrading in Rotselaar te garanderen, hebben we een project rond mestbeheer gelanceerd. Een initiatief met een sociale, ecologische én economische impact.

Wist je dat… 

Een kleine 100 Vlaamse melkveehouders dag in, dag uit de Danone-fabriek in Rotselaar van verse melk voorzien? 

Van uitdaging…

Mestbeheer is een grote uitdaging voor Belgische melkveehouders. Een te hoge concentratie van mest, kan een negatieve impact hebben op het milieu. Vanuit Europa zijn er strikte regels over de hoeveelheid mest die op het veld mag uitgereden worden om de waterkwaliteit en biodiversiteit te beschermen. De melkveehouders in België hebben echter vaak niet genoeg land ter beschikking om de mest te verspreiden. Het is dus cruciaal om te werken aan het beheer van mest.

… naar kans!

Wist je dat mest een voedingswaarde heeft voor planten? Daarom gaan we samen met onze partners op zoek naar nieuwe, technologische oplossingen om mestoverschot te verwerken tot een waardevol product, dat de melkveehouder zelf kan gebruiken. Een mooi voorbeeld van kringloopeconomie!

Samen sterk

Dit project loopt in samenwerking met het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking vzw (VCM) - een expertisecentrum in mestbeheer dat fungeert als centraal aanspreekpunt tussen de overheden en de privésector voor mestverwerking in Vlaanderen - en verschillende melkveehouders die de fabriek in Rotselaar van melk voorzien, ondersteund door het Danone Ecosystem Fund. Door samen te werken, creëren we nog meer impact. VCM  coördineert het project en zal ook de resultaten verspreiden naar andere boeren in België. Win-win!