Wij doen mee.

Danone zet de schouders onder de Belgian Alliance for Climate Action


Het is simpel. Organisaties zoals de onze bouwen ook mee aan een betere wereld. De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (UN SDGs) zijn ons kompas en  ‘One Planet. One Health’is ons actiekader. Onze CEO, Emmanuel Faber, schaart zich enthousiast achter dit initiatief.

Samen kunnen we meer.


Op het SDG Changemakers Event dat we samen met The Shift (het Belgisch netwerk voor duurzaamheid) organiseerden op onze productiesite in Rotselaar, in oktober 2020 hebben wij de aftrap gegeven. Samen met WWF-België en The Shift is Danone nu één van de voortrekkers van deze coalitie. Ondertussen zijn er al meer dan zestig publieke en private organisaties die mee ingestapt zijn. En er komen er nog wekelijks bij. Samen willen we ‘Science Based targets’ nastreven, duidelijke, becijferde en onderbouwde doelstellingen. We doen dit om onze toekomst en die van onze kinderen en hun kinderen, mogelijk te maken.

Daarnaast zullen we ook andere organisaties begeleiden om met evenveel succes voor het klimaat op te komen.

Waar maakt de alliantie het verschil?


Het is een platform voor Belgische organisaties die:

 • broeikasgasuitstoot willen verminderen,
 • meer klimaatambitie willen tonen en
 • Science Based Targets willen gebruiken

Ons doel is simpel. Klimaatdoelstellingen bereiken. Samen!  

Het WWF speelt een  erg belangrijke rol. Niet alleen zal ze haar expertise delen, maar ze zal ook de banden aanhalen met de andere klimaatsallianties over de hele wereld.

Dit verhaal is te groot voor één land. Hier werken we samen aan.

Doen wat moet, voluit!

Hoe nemen we onze verantwoordelijkheid?

Om ‘One Planet. One Health’ tot leven te brengen, definieerden we negen bedrijfsdoelstellingen, in overeenstemming met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

Zowel lokaal als mondiaal werken we hier aan.

We willen bewijzen dat People, Planet, Profit zinvol is voor onze organisatie.

En dat doen we voluit.Daden zeggen meer dan woorden


 • Danone is de eerste beursgenoteerde onderneming die het model "Entreprise à Mission"[1], gecreëerd door de Franse wetgever in 2019, heeft overgenomen.
 • We willen in 2025 al onze entiteiten wereldwijd B CorpTM certifieren. In België is dat met Danone Essential Dairy & Plant-based Products, Danone Waters en Alpro al het geval.
 • Tegen 2050 streven we naar volledige CO2-neutraliteit ("from farm to fork") door het gebruik van Science Based Targets.
 •  De elektriciteit die we  in de fabriek van Rotselaar gebruiken, is uitsluitend afkomstig van hernieuwbare energiebronnen.
 • Ons afval recycleren we voor 97 % in Rotselaar.
 • Evian® en Volvic® zijn al gecertificeerd als CO2-neutraal door Carbon Trust®, ook in België.
 • Ook onze verpakkingen spelen mee. Tegen 2025 willen we, samen met de Ellen McArthur Foundation, 100% circulaire verpakkingen realiseren: de kleinere formaten van evian® zijn nu al gemaakt van 100% rPET en beschikbaar in België. Begin 2021 zullen de yoghurtpotjes op het Belgisch grondgebied ook gerecycleerd kunnen worden in de nieuwe blauwe zak dankzij de samenwerking met Fost Plus[2].
 • We werken actief aan regeneratieve landbouw en biodiversiteit, via de coalitie ‘One Planet Business for Biodiversity’ (OP2B)[3].
 • We zetten lokale samenwerkingsverbanden op met melkveehouders op het gebied van CO2-reductie, dierenwelzijn en bodemgezondheid.
 • In België bieden we, net als in andere landen, de melkveehouders een stabieler inkomen door de schommelingen van de melkprijs te verminderen.
 • We hebben ons aanbod van plantaardig producten en opties sterk uitgebreid, zowel via Alpro als via onze merken Actimel, Danio en Danette.
 • Met een innovatieve recyclage- en zuiveringstechnologie besparen we in Rotselaar meer dan 500 miljoen liter water per jaar, een vermindering tot 75%.

We nemen onze klimaatambitie ernstig. Het zit in ons DNA.
Maar we kunnen nog meer doen.
Binnen Danone en daarbuiten.
Helpen en leren van andere organisaties.
Daarom werken we enthousiast en actief verder aan de Belgian Alliance for Climate Action.

Let’s act together: Belgian Alliance for Climate Action.

#SDGchangemakers
Referenties : 

[1]   Een "Entreprise à Mission" wordt gedefinieerd als een onderneming waarvan de sociale en milieudoelstellingen in overeenstemming zijn met haar doel en zijn vastgelegd in haar statuten.

[2]   Fost Plus is verantwoordelijk voor de promotie, coördinatie en financiering van de selectieve inzameling, sortering en recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval in België.

[3] One Planet Business for Biodiversity (OP2B) is een unieke internationale sector overschrijdende, actiegerichte coalitie op het gebied van biodiversiteit met een specifieke focus op de landbouw. De coalitie werd geïnitieerd binnen het kader van het One Planet Lab van de Franse president Macron, dat op 23 september 2019 werd gelanceerd op de klimaattop van de Verenigde Naties in New York.