Waste Warrior Brands

We zijn voortaan Waste Warrior Brands ...

...en zeggen JA tegen ‘een planeet zonder voedselverspilling’.

Want we hebben maar één planeet en één gezondheid. En we geloven dat elke keer we eten en drinken, we stemmen voor de wereld waarin we willen leven. Het is dus belangrijk om voor beide goed zorg te dragen. De strijd tegen voedselverspilling maakt dan ook deel uit van ons ‘One Planet. One Health’ framework. We engageerden ons al op wereldwijd niveau om voedselverspilling en -verlies in onze waardeketen tegen 2030 met 50% te verminderen. Dit door onder meer gebruik te maken van de principes van circulaire economie.

Wist je dat België het tweede meest voedsel verspillend land in Europa is?(1)

Waste Warrior Brands gaan ervoor

Samen met andere bedrijven, sluiten we ons aan bij de Belgische coalitie Waste Warrior Brands, onder leiding van Too Good To Go(2). Onder het motto ‘voor een planeet zonder voedselverspilling’ engageren we ons om het bewustzijn over voedselverspilling te vergroten en acties ter vermindering ervan te ondernemen.

Het helpt onze planeet

Een derde van al het in de wereld geproduceerde voedsel wordt verspild, met alle ernstige economische, sociale en milieugevolgen van dien. Deze situatie een halt toeroepen is een van de grote uitdagingen van onze samenleving. Elk type organisatie, ook wij, moeten hun steentje bijdragen. Want voedselverspilling tegengaan zal leiden tot onder meer een lagere broeikasgasuitstoot en minder druk op grondstoffen waardoor we het milieu minder belasten.

Wij zijn verheugd ons bij deze coalitie aan te sluiten omdat wij geloven dat wij samen de uitdaging beter aankunnen. Ons doel is om voedselverlies- en verspilling zo veel mogelijk te beperken, vanaf de grondstof tot in de keuken van de consument. Als onderdeel hiervan willen we onze consumenten en medewerkers beter informeren over de ‘datum’ op onze producten. Om zo ook thuis voedselverspilling te verminderen.” motiveert Nathalie Pfaff, Country Manager Danone BeLux.

Wij gaan ervoor

Voedselverlies en -verspilling tegengaan is de verantwoordelijkheid van elk lid van de keten: wij, onze mensen, onze consumenten en onze partners. Het is bovendien een prioriteit van de overheden in België om voedselverspilling en -verlies te verminderen met 30% tegen 2025 versus 2015.

Ons actieplan focust op drie pijlers:

  • onze 600 collega’s engageren
  • de consument en onze partners inspireren
  • zelf actie ondernemen

Zo zullen we onder meer geleidelijk aan de houdbaarheidsdatum (te gebruiken tot) op onze etiketten vervangen door de datum van minimale houdbaarheid (tenminste houdbaar tot). En dit voor de producten waarvoor de hoge kwaliteits- en voedselveiligheidsnormen die we hanteren, blijvend kunnen worden gegarandeerd.

Vandaag heeft ons Oikos-merk de stap al gezet. De merken Danone, Activia, Actimel, Light & Free en Danio zullen dit voorbeeld volgen.

Onderdeel van onze B Corp journey

Dit engagement en onze samenwerking met Too Good To Go passen in onze ‘B Corp’ journey.
B Corp staat voor Benefit Corporation. Het label wordt toegekend aan bedrijven die de hoogste standaarden nastreven op vlak van sociale en ecologische prestaties, verantwoordelijkheid en transparantie.

B Corp nieuws? Kijk snel.

Meer informatie is ook hier te vinden.
[1] Ecoconso, Gaspillage alimentaire : combien de nourriture gaspille-t-on ?, www.ecoconso.be and ILVO, Verlies en verspilling in de voedselketen, https://lv.vlaanderen.be/sites/default/files/attachments/2011_12_05 Verlies en verspilling in de voedselketen v2.pdf

[2] Iedereen inspireren en engageren in de strijd tegen voedselverspilling is dan ook de missie van Too Good To Go.