Jouw gezondheid. Kostbaar en deel van ons engagement.

Onze missie om via voeding gezondheid te brengen naar zoveel mogelijk mensen inspireert ons dagdagelijks in al wat we ondernemen. We engageren ons bijvoorbeeld sinds lange tijd om de nutritionele of voedingskwaliteit van onze producten te verbeteren.

SUIKERS

Minder toegevoegde suikers in Belgische Danone producten

Onze missie om via voeding gezondheid te brengen naar zoveel mogelijk mensen inspireert ons dagdagelijks in al wat we ondernemen.

We engageren ons bijvoorbeeld sinds lange tijd om de nutritionele of voedingskwaliteit van onze producten te verbeteren. De vermindering van de toegevoegde suikers in onze verse zuivelproducten is daarvan een tastbaar bewijs en maakt deel uit van ons engagement in het kader van het "Convenant Evenwichtige Voeding". 

Obesitas is wereldwijd en ook in België een belangrijk gezondheidsprobleem. Wist je dat 1 op 2 volwassenen en 1 op de 7 adolescenten in België lijdt aan overgewicht of obesitas? 

10%?

Nee, het is 12,6% minder toegevoegde suikers! En nog lekker ook. 

Je moet er ons allang niet meer van overtuigen: gezonde voeding is essentieel voor een goede gezondheid. Daarom werken we continu aan de verbetering van de voedingskwaliteit van onze producten. Om jou zo lekkere producten te kunnen aanreiken die bovendien passen in een gezond eetpatroon.

Een concreet voorbeeld? De hoeveelheid toegevoegde suikers in onze verse zuivelproducten verminderde intussen met 12,6%. Dit is meer dan onze oorspronkelijke doelstelling van 10%. En we zijn er nog niet. Zo zetten we ons actiekader “One Planet. One Health” ook echt om in praktijk. We walk the talk.

Impact op de gezondheid van de Belg

Het Belgisch instituut voor gezondheid, Sciensano, maakte in 2021 zijn BIA-ranking (Business Impact Assessment) bekend. Deze studie beoordeelde de engagementen en praktijken van de 31 grootste Belgische bedrijven uit de voedingsindustrie in verband met de preventie van obesitas en de voeding van de Belgische bevolking. Sciensano werd beoordeeld op transparantie, hun inspanningen om obesitas te voorkomen, voedingspraktijken, etikettering, productformulering en toegankelijkheid van gezonde voeding.

Danone België staat bovenaan dit klassement. Met een score van 75 op 100.

✔️ ons engagement om het gehalte toegevoegde suikers in onze producten te verminderen binnen de door ons vooropgestelde termijn;

✔️onze transparante etikettering dankzij de invoering van Nutri-Score. Als een van de eerste bedrijven uit de voedingsindustrie engageerden we ons om Nutri-Score aan onze producten toe te kennen.

Wist je dat meer dan 70% van onze zuivelproducten een Nutri-Score A of B?

Meer informatie over dit rapport? Klik hier


We zijn ons bewust van de uitdagingen op vlak van gezondheid. Wij zullen ons blijven inzetten om gezondere eetgewoonten te stimuleren. En we zijn bereid om nieuwe verbintenissen aan te gaan om de voedingskwaliteit van onze portefeuille verder te verbeteren waaronder het verder integreren van Nutri-Score in onze nutritionele strategie.


* In lijn met het ‘Convenant Evenwichtige Voeding’. Een overeenkomst waarmee de voedingsindustrie, de grootdistributie en de minister van Volksgezondheid zich engageren om de consument gezondere, evenwichtigere producten aan te bieden. In het Convenant is overeengekomen dat de zuivelindustrie de toegevoegde suikers in haar producten tegen 2020 met 8% vermindert.