Op 23 februari 2020 kreeg onze productiesite in Rotselaar de titel van ‘Fabriek van de Toekomst’. En daar zijn we enorm trots op. Een welverdiende erkenning voor al onze food heroes.

Met deze prijs versterken we onze positie als innovatieve en strategische productiesite. Onze inspanningen eindigen natuurlijk niet hier: we blijven bouwen aan de 'groene topproductiesite van morgen', een engagement dat we willen nakomen. Maar wat houdt dit nu in en waar werken we als één team aan?

ÉÉN TEAM

De centrale rol van onze food heroes. Als één team.

‘Fabriek van de Toekomst’ is niet enkel een verhaal van investeringen, technologie en duurzaamheid. De betrokkenheid van onze collega’s is belangrijke en vooral cruciale factor.

Co-creatie.

Grotere projecten wordt steeds getrokken en gedragen door multidisciplinaire teams. Collega’s van verschillende afdelingen werken intensief samen rond thema’s zoals performantie en digitalisering via bvb. werkgroepen en feedbacksessies. Daarnaast wordt iedereen ook gestimuleerd om actief bij te dragen aan de veiligheid in de werkomgeving. Want zoals in vele fabrieken is de veilig werken de nummer 1 prioriteiten.

Inspraak in de toekomst.

Onze operatoren kunnen de toekomst van de productiesite waarin ze werken mee bepalen. Elke werknemer heeft één Danone-aandeel en is zo medeaandeelhouder van Danone. Het gevoel deel uit te maken van een hecht team, een "wij" met een gemeenschappelijke missie, wordt zo versterkt. Een jaarlijkse enquête over de prioriteiten van Danone en een driemaandelijkse peiling naar de praktische werking ervan liggen aan de basis van die inspraak.

Opleiding en ontwikkeling.

Een belangrijk aspect is ook dat onze teams zich kunnen ontwikkelen. Onze medewerkers die deelnemen aan projecten worden regelmatig naar andere productiesites of leveranciers gestuurd om innovatieve technologieën en procedures te leren die in andere Danone-fabrieken en die van haar partners worden gebruikt.

Autonomie.

De werknemers op de site beschikken over een zekere autonomie bij de planning van hun dagelijkse werkzaamheden en zijn stap voor stap uitgerust met digitale hulpmiddelen van de nieuwste technologieën, de uitrol van tablets voor het consulteren van werkinstructies en opleiding en cobots maakt hiervan deel uit.


Zero-impact

Milieuvriendelijke productie.

Hier komt ons actiekader ‘One Health. One Planet’ sterk naar boven.

  • Op onze site gebruiken we 100% hernieuwbare energie en springen we duurzaam om met grond- en hulpstoffen.
  • We gaan ervoor om tegen 2050 CO2-neutraal te zijn voor de volledige waardeketen (1). Onze site, die deze doelstelling nog dit decennium wil bereiken, speelt daarbij een cruciale rol. In vergelijking met 2015 heeft Danone wereldwijd reeds zijn directe CO2-uitstoot verminderd met meer dan 48% (scope 1 en 2).
  • In 2020 lanceerden we een innovatie op vlak van waterbehandeling en -hergebruik. Deze site kan tot 75% van het verbruikte water hergebruiken, wat neerkomt op meer dan 500 miljoen liter water per jaar. Door de beginselen van de kringloopeconomie te integreren, verminderen we onze grondwateronttrekking tot wel 75%. En 75% is niet ons einddoel.

Leuke weetjes:

🔷 We zetten lokale samenwerkingsverbanden op met melkveehouders, gesitueerd op gemiddeld 70 kilometer van de fabriek, om de koolstofvoetafdruk van melk te verminderen en de dierenwelzijn en bodemgezondheid te optimaliseren.

🔷 97% van ons productieafval wordt gerecycleerd.

Innovatie

State-of-art technologieën

En een continue focus op onderzoek en innovatie. Investeringen in digitalisering stomen onze site klaar voor de toekomst. In een wereld van verandering staat ook de industrie niet stil.

De gebruikte machines en technologieën zijn state-of-the-art en op maat gemaakt voor de Rotselaar site.  Ook de jury van de ‘Fabriek van de Toekomst’ gaf de hoogste waardering voor de evolutie van onze verpakkingen met het oog op een grotere recycleerbaarheid.

Leuke weetjes:

🔷Het plastic in het Actimel-flesje is sinds de lancering ervan in 1994 met de helft verminderd. 

🔷Een Belgisch en Europees transversaal projectteam maakte bovendien in het midden van de COVID-19 pandemie de ontwikkeling van een nieuwe productielijn voor Actimel Plantaardig, mogelijk in een recordtijd van zes maanden.

Deze award is een mooie bekroning op al het harde werk en de inspanningen van onze collega’s de voorbije jaren. Met de verwezenlijkingen uit 2020 in bewogen tijden als nooit tevoren, kunnen we terecht extra fier zijn om ons ‘Fabriek van de Toekomst’ te noemen, bevestigt Jurgen Berckmans, fabrieksdirecteur Danone Rotselaar.

Referentie : 

(1) Full scope betekent: scope 1 + 2 + 3 (scope 1 = broeikasgasemissies uit bronnen die eigendom zijn van of gecontroleerd worden door een federale instantie, scope 2 = broeikasgasemissies die het gevolg zijn van de opwekking van elektriciteit, warmte of stoom gekocht door een federale instantie, scope 3 = broeikasgasemissies uit bronnen die geen eigendom zijn van of gecontroleerd worden door een federale instantie, maar die verband houden met activiteiten van de instantie)